Društvo za kreativni samorazvoj MED 

email: angelina.premdehar@gmail.com
telefon: 040 295 600